Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki

bary RP i wizerunek godła RP

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki.

Wartość dofinansowania: 9.500.000,00 zł.

Wartość zadania: 12.280.870,81 zł.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie a następnie kompleksowe wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22 wraz przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki. Inwestycja obejmuje 3 etapy realizacji a mianowicie:

Etap 1:
• Przebudowę drogi powiatowej nr 1406F na długości około 1,7km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych
• Przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w miejscu przejazdów przez drogę powiatową.
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych
• Budowę wysp spowalniających wraz oświetleniem i znakami aktywnymi (zasilanie hybrydowe solarne i wiatrowe)
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu

Etap 2:

• Rozbudowę drogi powiatowej nr 1406F na długości około 2,5km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych
• Przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w miejscu kolizji z wyspą.
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych
• Budowę wyspy spowalniającej wraz oświetleniem i znakami aktywnymi (zasilanie hybrydowe
solarne i wiatrowe)
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu
• Likwidację kolizji

Etap 3:

• Przebudowę drogi powiatowej nr 1404F w zakresie budowy ścieżki rowerowej na długości
około 3,324 km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych w ciągu ścieżki rowerowej
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu ścieżki rowerowej
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu
• Likwidację kolizji