Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek – Brzozowiec w Gminie Deszczno

bary RP i wizerunek godła RP
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek – Brzozowiec w Gminie Deszczno”.

Wartość dofinansowania: 4.966.692 zł.

Wartość zadania: 8.876.206,11 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa – w systemie zaprojektuj i wybuduj – odcinka drogi powiatowej nr 1389F na odcinku Borek – Brzozowiec. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników drogi.
Początek odcinka zlokalizowany jest na działce Nr 15 w miejscowości Borek, koniec natomiast dochodzi do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Brzozowiec, ul. Gorzowska (działka nr 411/8).