Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II

Wartość dofinansowania: 2.642.539,00zł.

Wartość zadania: 6.155.617,25zł.

Inwestycja obejmuje prace związane z przebudową wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F, na odcinku od końca odcinka przebudowywanego – etap I (w 2018r.) w miejscowości Wawrów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365F w miejscowości Czechów,
• przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi
• przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych
• roboty rozbiórkowe
• budowę jednostronnej ścieżki rowerowej
• budowę chodnika