Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu gorzowskiego

Chcesz przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności? Nic prostszego! Właśnie trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT), w których możesz swój 1 % przekazać na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu gorzowskiego.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?
KROK 1:
Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać swój 1 %
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w zakładce Organizacje Pozarządowe, znajdziesz informację na temat organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu gorzowskiego:
https://bip.powiatgorzowski.pl/214/1264/Organizacje_pozytku_publicznego/

KROK 2:
Wpisać w rubryce: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) na końcu formularza – PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS danej organizacji.
Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje np. podać cel szczegółowy 1%, jak również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie czy też informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
UWAGA:
Nie należy wpłacać samemu równowartości 1% na konto organizacji. 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego w Państwa imieniu przekaże Urząd Skarbowy.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
• podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
• 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

Serdecznie zachęcamy do pomagania organizacjom, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Gorzowskiego. Możesz sam zdecydować, na jaki cel przekazane zostaną Twoje pieniądze i jakie działania będziesz wspierać.