Rada Powiatu

Prezydium i SkładKomisje RadyZawiadomienia o sesjachTransmisje z sesjiImienne wykazy głosowańInterpelacje i zapytaniaProtokoły z sesji
Prezydium i Skład

Prezydium Rady Powiatu Gorzowskiego

Andrzej Kail – Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Rafał Karmelita – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Jarosław Lewandowicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Zarząd Powiatu Gorzowskiego

Krzysztof Karwatowicz – Starosta Gorzowski
Zbigniew Surma – Wicestarosta
Agnieszka Hołubowska – Członek Zarządu
Andrzej Legan – Członek Zarządu
Mariusz Śpiewanek – Członek Zarządu

Lista Radnych Rady Powiatu Gorzowskiego VII kadencji

1. Agata Dusińska
2. Roman Fraszczyk
3. Agnieszka Katarzyna Hołubowska
4. Mieczysław Jaszcz
5. Andrzej Kail
6. Rafał Piotr Karmelita
7. Tadeusz Michał Koper
8. Andrzej Legan
9. Jarosław Piotr Lewandowicz
10. Małgorzata Ludniewska
11. Paweł Karol Łopatka
12. Beata Pampuchowicz
13. Jadwiga Szafraniec
14. Mariusz Stanisław Śpiewanek
15. Anna Agnieszka Wichlińska
16. Adrian Tomasz Wośkowiak
17. Tomasz Wysoczański
18. Grzegorz Zapytowski
19. Karol Zieleński

Komisje Rady

Składy komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Wichlińska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji
3. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
4. Beata Pampuchowicz – Członek Komisji
5. Agata Dusińska – Członek Komisji
6. Grzegorz Zapytowski – Członek Komisji
7. Karol Zieleński – Członek Komisji
8. Paweł Łopatka – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Małgorzata Ludniewska – Przewodnicząca Komisji
2. Adrian Tomasz Wośkowiak – Członek Komisji
3. Grzegorz Zapytowski – Członek Komisji
4. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
5. Roman Fraszczyk – Członek Komisji
6. Tadeusz Koper – Członek Komisji
7. Anna Wichlińska – Członek Komisji
8. Agata Dusińska – Członek Komisji
9. Paweł Łopatka – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1. Agata Dusińska – Przewodnicząca Komisji
2. Beata Pampuchowicz – Członek Komisji
3. Mariusz Śpiewanek – Członek Komisji
4. Andrzej Legan – Członek Komisji
5. Adrian Wośkowiak – Członek Komisji
6. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji
7. Jadwiga Szafraniec – Członek Komisji
8. Roman Fraszczyk – Członek Komisji
9. Mieczysław Jaszcz – Członek Komisji
10. Rafał Karmelita – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:
1. Adrian Wośkowiak – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji
3. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji
4. Mariusz Śpiewanek – Członek Komisji
5. Jadwiga Szafraniec – Członek Komisji
6. Rafał Karmelita – Członek Komisji
7. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
8. Tadeusz Koper – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Publicznego:
1. Beata Pampuchowicz – Przewodnicząca Komisji
2. Anna Wichlińska – Członek Komisji
3. Agata Dusińska – Członek Komisji
4. Rafał Karmelita – Członek Komisji
5. Andrzej Legan – Członek Komisji
6. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
7. Karol Zieleński – Członek Komisji
8. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji
9. Mieczysław Jaszcz – Członek Komisji

zawiadomienie o sesji kliknij

 

 


transmisje sesji rady powiatu 6 kadencji

Imienne wykazy głosowań kliknij

interpelacje i zapytania kliknij

protokoly z sesji kliknij