1

Rada Powiatu

Prezydium i SkładKomisje RadyZawiadomienia o sesjachTransmisje z sesjiImienne wykazy głosowańInterpelacje i zapytaniaProtokoły z sesji

Prezydium i Skład

Prezydium Rady Powiatu Gorzowskiego

Grzegorz Zapytowski – Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Eugeniusz Kurzawski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Eugeniusz Leśniewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Zarząd Powiatu Gorzowskiego

Magdalena Pędziwiatr – Starosta Gorzowski
Magdalena Nowak – Wicestarosta
Mieczysław Jaszcz – Członek Zarządu
Tadeusz Koper – Członek Zarządu
Tomasz Wysoczański – Członek Zarządu

Lista Radnych Rady Powiatu Gorzowskiego VI kadencji

1. Roman Fraszczyk,
2. Andrzej Maciej Juszczak,
3. Mieczysław Jaszcz,
4. Andrzej Kail,
5. Rafał Karmelita,
6. Leonard Konieczny,
7. Tadeusz Michał Koper,
8. Mieczysław Mołodciak,
9. Eugeniusz Kurzawski,
10. Andrzej Legan,
11. Eugeniusz Leśniewski,
12. Jarosław Piotr Lewandowicz,
13. Małgorzata Ludniewska,
14. Zygmunt Mendelski,
15. Piotr Krzysztof Smykliński,
16. Mariusz Stanisław Śpiewanek,
17. Anna Agnieszka Wichlińska,
18. Tomasz Wysoczański,
19. Grzegorz Zapytowski.

Komisje Rady

Składy komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Rewizyjna:
1. Roman Fraszczyk – Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Juszczak – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Rafał Karmelita – Członek Komisji
4. Mieczysław Mołodciak – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków I Petycji:
1.Zygmunt Mendelski – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Smykliński – Członek Komisji
3. Anna Wichlińska – Członek Komisji
4. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji
5. Mieczysław Mołodciak – Członek Komisji

Komisja Budżetu I Rozwoju Gospodarczego:
1. Andrzej Legan – Przewodniczący Komisji
2. Leonard Konieczny – Członek Komisji
3. Roman Fraszczyk – Członek Komisji
4. Mieczysław Mołodciak – Członek Komisji
5. Mariusz Śpiewanek – Członek Komisji
6. Mieczysław Jaszcz – Członek Komisji
7. Zygmunt Mendelski – Członek Komisji
8. Andrzej Juszczak – Członek Komisji
9. Andrzej Kail – Członek Komisji
10. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:
1. Mariusz Śpiewanek – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Smykliński – Człoenk Komisji
3. Andrzej Juszczak – Członek Komisji
4. Tadeusz Koper – Członek Komisji
5. Eugeniusz Kurzawski – Członek Komisji
6. Andrzej Legan – Członek Komisji
7. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
8. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
9. Andrzej Kail – Członek Komisji
10. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Publicznego:
1. Piotr Smykliński – Przewodniczący Komisji
2. Rafał Karmelita – Członek Komisji
3. Mieczysław Jaszcz – Członek Komisji
4. Andrzej Kail – Członek Komisji
5. Leonard Konieczny – Członek Komisji
6. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
7. Zygmunt Mendelski – Członek Komisji
8. Anna Wichlińska – Członek Komisji

zawiadomienie o sesji kliknij

 

 


transmisje sesji rady powiatu 6 kadencji

Imienne wykazy głosowań kliknij

interpelacje i zapytania kliknij

protokoly z sesji kliknij