Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej lubuszan

loga wojewodzki osrodek

Gorzów Wlkp., 25.02.2022 r.

           

 

Szanowni Państwo!

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. zaprasza od 1 marca 2022 r. do udziału   w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia        i aktywności zawodowej lubuszan”.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:

  • osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy ( w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu)
  • osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

W ramach projektu zapewniamy kompleksową rehabilitację medyczną, poradnictwo medyczne, edukację zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne.

Gwarantujemy bezpłatną i szybką ścieżkę rehabilitacyjną.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.womp.gorzow.pl, pod nr telefonu 95 7208379 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Fabrycznej 70.

 

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Dyrekcja WOMP w Gorzowie Wlkp.

plansza loga unijne