Rejestracja pojazdów – sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Rejestracja pojazdów – sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa 

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie). https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/6/6__Rejestracja_pojazdu_zarejestrowanego_na_terenie_Polski/.
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty wraz z prawidłową opłatą. Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
  3. Udaj się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek do urny wraz z wymaganymi załącznikami oraz stosowną opłatą. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – na wniosku wymagane są dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli bądź załączyć należy udzielone przez nich pełnomocnictwa.
  4. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana. Fakt rejestracji pojazdu pracownik potwierdzi telefonicznie, dokumenty będą do odbioru w paczkomacie przy Urzędzie.
  5. Zaktualizuj ubezpieczenie OC pojazdu.
  6. Informacja o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym można uzyskać na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwróć pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.

Wniosek wraz z pozwoleniem czasowym należy złożyć do urny, przesłać pocztą bądź nadać w paczkomacie https://www.powiatgorzowski.pl/inpost-urzad24/.

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/7/7__Odbior_dowodu_rejestracyjnego__28wymiana_pozwolenia_czasowego_na_dowod_rejestracyjny_29/.

 

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

Kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności wraz z odpowiednim wnioskiem można złożyć do urny, która znajduje się w urzędzie, przesłać pocztą, nadać paczkomatem https://www.powiatgorzowski.pl/inpost-urzad24/, wysłać przez e-puap bądź na adres e-meil:

starostwo@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

Wnioski można pobrać z strony:

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/58/56__Zlozenie_zawiadomienia_o_nabyciu_pojazdu/,

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/58/56__Zlozenie_zawiadomienia_o_nabyciu_pojazdu/.

Po załatwieniu sprawy dokument własności zostanie odesłany pod wskazany adres.

Termin załatwienia sprawy  – 30 dni.

Od stycznia 2021 roku obowiązuje 30 – dniowy termin na dokonanie zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu bądź rejestracji pojazdu. Obowiązkowej rejestracji pojazdów w ciągu 30 dni od sprowadzenia na teren RP podlegają pojazdy sprowadzone z terenu UE.

Wszelkie informacje z zakresu rejestracji pojazdu, odpowiedzi na pytania można uzyskać pisząc na adres:

starostwo@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

k.bielecka@powiatgorzowski.pl

bądź pod numerami telefonów:

  • 95 733 04 31
  • 95 733 04 32
  • 95 733 04 62

Telefony są odbierane są w poniższych godzinach:

Pon. 7.30 – 11.00, 14.00 – 16.30

Wt. – Czw. – 7.30 – 11.00, 14.00 – 15.30

Piątek – 7.30 – 13.30

 

Prawa jazdy – sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem i opłatą należy złożyć do urny, która znajduje się w urzędzie, przesłać pocztą bądź nadać paczkomatem.

PKK – po utworzeniu zostanie przesłane na wskazany adres.

Status prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy.

W celu odbioru prawa jazdy należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 95 733 04 30, 95 733 04 36.

Przypominamy, że po zdaniu egzaminu na prawa jazdy, konieczne jest dostarczenie potwierdzenia opłaty za prawa jazdy. Potwierdzenie można przesłać na e-meila: komunikacja@powiatgorzowski.pl.

Wszelkie informacje z zakresu prawa jazdy można uzyskać pisząc na adres:

starostwo@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

bądź dzwoniąc pod numery:  95 733 04 30, 95 733 04 36.

Transport i działalność regulowana

Wszelkie informacje z zakresu transportu i działalności regulowanej można uzyskać pisząc na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl, komunikacja@powiatgorzowski.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 95 733 04 37.

Pojazdy usunięte w trybie art. 130 ustawy p.o.r.d.

z dróg Powiatu Gorzowskiego

Wszelkie informacje dotyczące pojazdów usuniętych można uzyskać pisząc na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl,

komunikacja@powoatgorzowski.pl,

a.nowak@powiatgorzowski.pl

Kary administracyjne

Wszelkie informacje dotyczące nałożenia kary administracyjnej można uzyskać pisząc na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl, komunikacja@powoatgorzowski.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 95 733 04 65.

 

Filie Wydziału Komunikacji – Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 

Podkreślić należy, iż Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie obsługuje tylko i wyłącznie mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą, a Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy obsługuje tylko i wyłącznie mieszkańców Miasta o Gminy Witnica.

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie

ko.kostrzyn@powiatgorzowski.pl, tel. 95 727 81 46

oraz

Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy

ko.witnica@powiatgorzowski.pl, tel. 513120295

obsługują mieszkańców w godzinach:

Pon. 8.00 – 16.00

Wt. 8.00 – 14.00

Śr. 8.00 – 14.00

Czw. 8.00 – 14.00

Pt. 8.00 – 13.00

Przypominamy, iż w filiach interesanci załatwiani są wg kolejności przybycia, należy mieć z sobą potwierdzenie opłaty – nie ma możliwości zapłaty kartą.

DODATKOWE INFORMACJE 

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:
1) prawa jazdy
2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
4) legitymacji instruktora nauki jazdy
5) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego
– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.