Relacja z realizacji zadania publicznego dla powiatu gorzowskiego „Dziedzictwo kulturowe gminy Deszczno i gminy Lubiszyn. Zabytki ruchome, kategorie i przykłady – przyczynek dla turystyki”

Relacja Stowarzyszenia Absolwenci AWF Gorzów:
Nagrywanie materiału filmowego i zdjęciowego prawie zakończone. Jeszcze tylko małe „dokrętki” ujęć, które wymagają poprawy i materiał do filmu jest skompletowany.
Przypominamy – film będzie dotyczył niezwykle ciekawych aspektów historycznych gminy Deszczno i Lubiszyn (woj. lubuskie).
Zaczynamy etap końcowy – czyli montaż filmu. Bardzo pracowity i ważny etap, bo od niego zależy, czy film będzie ciekawy, tak jak byśmy tego chcieli.
Łącznie przeprowadziliśmy 5 wywiadów z ekspertami w dziedzinach związanych z historią regionu (a właściwie 6 wywiadów, bo ten 6-ty to niespodzianka).
Odwiedziliśmy wiele miejsc, gdzie dokonano ciekawych odkryć archeologicznych lub posiadających cenne zabytki. Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy – niektóre miejsca z najstarszymi zabytkami są niedostępne dla turystów, ale będzie można zobaczyć je w naszym filmie.
Na pierwszym zdjęciu widzimy kilka wybranych artefaktów, znalezionych przez archeologów lub poszukiwaczy na terenie gminy Deszczno. Co to za przedmioty? Dowiecie się z filmu… Bo na razie nie zobaczycie ich na ekspozycji w muzeum, ponieważ są to „świeże” odkrycia i cały czas poddawane są naukowym analizom. JEDNAK ZOBACZYCIE JE W NASZYM FILMIE! Wszystkie te artefakty liczą sobie setki lat, a niektóre ponad 1000! Udostępnione zostały na potrzeby filmu przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie.
Drugie zdjęcie przedstawia bardzo stare i cenne malowidło. Właściwie jest to część większego zabytku z 1659 roku, który znajduje się na terenie gminy Lubiszyn. Cały zabytek i jego historia będą zaprezentowane w filmie.

Projekt realizowany jest w gminach: Deszczno, Lubiszyn
Wykonawca projektu: stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów z Robert Piekarski i Sławomir Kaczorowski
Projekt współfinansowany jest ze środków POWIATU GORZOWSKIEGO.

Foto 1 artefakty

Foto 2 obraz