Remont drogi powiatowej nr 1396F na odcinku od drogi krajowej nr 22 do m. Prądocin g. Deszczno

 

bary RP i wizerunek godła RP

W dniu 17.11.2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania:

Remont drogi powiatowej nr 1396F na odcinku od drogi krajowej nr 22 do m. Prądocin g. Deszczno.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wys. 1.610.885,50 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita planowana wartość zadania wyniesie: 2.801.687,59 zł.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania:

• ujednolicenie nawierzchni oraz szerokości związanych z wykonaniem remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej,
• remont podbudowy,
• profilowanie i remont pobocza,
• remont istniejących zjazdów.

Celem wykonywanych prac jest:

– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.