Rozmawiaj, reaguj!

Rozmawiaj, reaguj!

Ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) oraz 7-12 lat (41%). Tak wynika z pierwszego Raportu PKDP.

W związku z powyższym Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wystartowała z kampanią społeczną „#Rozmawiaj#Reaguj“, która ma uwrażliwić społeczeństwo na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz wskazać odpowiednie wzorce w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył niczego niepokojącego.

Komisja pragnie, aby przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy zwracać szczególną uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały oraz nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Jak najszybsza reakcja i pomoc są w tym przypadku kluczowe.

Więcej informacji: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/