Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad “Programem ochrony środowiska Województwa Lubuskiego”

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska
dla województwa lubuskiego”.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r.

Ogłoszenie: https://bip.lubuskie.pl/228/1893/Program_ochrony_srodowiska/

 

Konsultacje Społeczne