1

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 18.08.2022 r. – przedłużenie zakazu korzystania z wód Odry do 22.08

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2022 r. Wojewody Lubuskiego zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wod Odry