Ruszył nabór wniosków do programu Wsparcia edukacji

Ruszył nabór wniosków do programu Wsparcia edukacji. O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

W ramach poszczególnych modułów uzyskać można dotację w wysokości:

  1. „Innowacyjna edukacja” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
  2. „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
  3. „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,
  4. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł
    – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10%.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rusza-druga-edycja-programu-wsparcia-edukacji

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji