Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Powiat Gorzowski otrzymał dotację w wysokości 35 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 43 750,00 zł.
W programie bierze udział Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich. Z programu zostaną zakupione narzędzia do terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa.

aktywna tablica