Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w wysokości 28.000,00 zł.
Dofinansowanie zostały objęte dwie szkoły:
1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lipkach Wielkich,
2) Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.
Na realizację programu każda ze szkół wyda po 17.500,00 zł., w tym dotacja wynosi 14.000,00 zł oraz 3.500,00 zł. z budżetu Powiatu Gorzowskiego.
Zaplanowano zakup interaktywnego monitora dotykowego oraz laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć na odległość.
logo - program rzadowy - flaga polski