Segregowanie to podstawa

Naszym podstawowym obowiązkiem jeśli chodzi o śmieci jest ich segregowanie. Główne grupy odpadów zbieranych selektywnie to: tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz gabaryty. To właśnie te śmieci, prawidłowo wytypowane |
i posegregowane są następnie kierowane do recyklingu i mają szansę na tzw. drugie życie. Pozostałe śmieci, które nie podlegają segregacji to tzw. odpady zmieszane.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE SELEKTYWNEJ SEGREGACJI ODPADÓW  BĘDZIE TRAKTOWANE Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ PRAWA - Urząd Miejski w Pułtusku