Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich uczestniczy w projekcie “Lubuskie Młodzieżą Silne”

Od września 2020 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich uczestniczy w projekcie “Lubuskie Młodzieżą Silne” Związku Organizacji Pomocowych POMOST.

Do projektu przystąpiło 27 uczniów w wieku od 15 do 24 lat. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wychowanków, tak bardzo potrzebnych w obecnym świecie.

Projekt potrwa do sierpnia 2021 r. i kończy się dla uczestników otrzymaniem certyfikatu. Posiadanie certyfikatu ma duże znaczenie w sterowaniu własną karierą zawodową, gdyż pracodawcy formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

plakat Lubuskie Młodzieżą Silne