Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 16 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego odbyła się wideokonferencja z Panią Minister Marleną Maląg.

W rozmowie z Panią Minister i Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem udział wzięła Wicestarosta Magdalena Słomińska oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Izabela Jankowska.

Głównym tematem rozmów była sytuacja na rynku pracy i wsparcie na rzecz przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pani Starosta wraz z Panią Dyrektor przedstawiły sytuację na rynku pracy w powiecie gorzowskim oraz podziękowały za otrzymane wsparcie.