Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych….

W dniu 2 grudnia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli dotyczące uzgodnień w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski. Ze strony organu prowadzącego w spotkaniu uczestniczyły, Pani Małgorzata Ludniewska – Wicestarosta oraz Pani Anna Górska – Skarbnik Powiatu. Strona związkowa reprezentowana była przez Panią Barbarę Zajbert – Prezesa Oddziału ZNP w Gorzowie Wlkp., Pana Zenona Siwińskiego – Prezesa Oddziału ZNP w Witnicy i Pana Romana Grochowskiego Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Strony uzgodniły i zaakceptowały treść regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski. Regulamin wynagradzania nauczycieli będzie jednym z tematów na najbliższej sesji Rady Powiatu Gorzowskiego.