Spotkanie z Wojewodą Lubuskim

Wczoraj Starosta Gorzowski Michał Wasilewski brał udział w spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.
Rozmawiano o sytuacji epidemiologicznej oraz lokalizacji dodatkowych karetek w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.