Stanowice

image_pdfimage_print

Stanowice – wieś (Stennewitz) w gminie Bogdaniec. W średniowieczu (1150 -1300) zasiedlona na prawie niemieckim przez książąt śląskich z dynastii piastowskiej należała do licznych rodów rycerskich, w tym od XV w. do około 1740 roku do rodu Marwitzów. Słowiański okres wsi przetrwał w niemieckim nazewnictwie Wendenfriedhof czyli „Cmentarz Słowian”. Kościół gotycki wzniesiony w XV wieku, przebudowywano i rozbudowano o barokową kaplicę  i szachulcową wieżę w 1771 roku. We wsi działała huta szkła butelkowego od 1748 do około 1860 roku. W parku krajobrazowym (8,6 ha) o pięknej alei grabowej – budynek pałacu klasycystycznego z XVIII w. rozbudowanego w 1870 r. o dwa neobarokowe skrzydła i trzykondygnacyjną wieżę przez Treichela.

Obecnie odbudowywany po popadnięciu w poprzednich latach w ruinę. W II połowie XIX w. wydobywano na polach wsi węgiel brunatny w kopalni o nazwie „Szczęście”.

image_pdfimage_print