Stężenie Formaldehydu

Od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach.
Kolejne stacje pomiarowe pojawiły się w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich.
Badania te od 2019 r. realizowane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Zielonej Górze.