„STOP SMOG” 2.0

Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że od dnia 31 marca 2021 r. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. W niniejszym programie można uzyskać dotację na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć tu: http://www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Stop Smog).