Strategia Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – ankieta

Powiat Gorzowski należy do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, który obecnie pracuje nad Strategią Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Rejon nadnotecki to obszar przebiegający wzdłuż Doliny Noteci (i Kanału Bydgoskiego) od jej źródeł aż do ujścia. Przebiega przez teren województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Rejon nadnotecki stanowi obszar działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich m.in. w zakresie inicjowania i wspierania działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, by z perspektywy mieszkańca, turysty, użytkownika terenów rzecznych pomogli Państwo dokonać oceny aktualnego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazania propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolejnych latach.

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/notec_-_mieszkancy (do 14 maja)

Badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety.

Marina Santok

Źródło: Marina Santok profil Facebook