Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

image_pdfimage_print

Definicję strefy określa art. 87 ust.2 Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973). Strefę stanowi:
– aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
– miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
– pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.

image_pdfimage_print