Stworzenie wspólnej oferty promocyjnej Powiatu Gorzowskiego

Wczoraj w Starostwie Powiatowym gościliśmy osoby zainteresowane podjęciem wspólnych działań mających na celu rozwój turystyki w Powiecie Gorzowskim.

Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Magdalena Słomińska i Koordynator ds. turystyki Zbigniew Rudziński mówili o konkretnych sprawach m.in.: wspólnej promocji poprzez stronę internetową powiatu, publikacje, aplikacje, wielodyscyplinową imprezę turystyczną, produkty turystyczne wykorzystujące potencjał członków klastra.

Przed nami kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych i liderów organizacji turystycznych.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.