Tarcza turystyczna

„Tarcza Turystyczna” Zwroty za wycieczkę lub wczasy. Masz czas na złożenie wniosku tylko do końca grudnia 2020 r.

Od 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa, która umożliwi zwrot środków wpłaconych przez klientów organizatorom za wycieczki odwołane z powodu pandemii.
Zwrotu środków dokonuje Turystyczny Fundusz Zwrotów uruchomiony przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym.

O zwrot wpłaconych pieniędzy mogą ubiegać się podróżni, którzy:

  •  nie otrzymali do tej pory zwrotu środków od organizatora wyjazdu turystycznego, nie dostali w zamian vouchera ani innej imprezy od organizatora, nie skorzystali z procedury „charge back” oraz nie odebrali zwrotu wpłaty od agenta lub organizatora,
  • odstąpili od umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548, z późn. zm.), lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło do 1 października 2020 r.,
  • organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej (mechanizm nie obejmuje natomiast wpłat gotówkowych).

Do złożenia wniosku uprawnieni są podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Co ważne, żeby klient otrzymał pieniądze, aktywne muszą być dwie strony, czyli organizator turystyki i podróżny. Ustawa nakazuje touroperatorom przygotowanie i zgłoszenie listy klientów, którym należą się wypłaty (imię, nazwisko, numer umowy itp.). Organizator tym samym potwierdza, że dany klient nie odebrał już pieniędzy za imprezę, która się nie odbyła, nie skorzystał wcześniej ze zamiany wpłaty na voucher, ani nie przesunął swojego wyjazdu na inny termin.

Składanie wniosków możliwe będzie wyłącznie poprzez stronę Funduszu, za pomocą uprzednio założonego konta użytkownika.

Utworzenie konta odbywa się w portalu prowadzonym przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (jest on obsługiwany przez UFG) pod adresem www.tfg.ufg.pl. Wniosek można pobrać tylko jeśli posiada się już indywidualne konto w Funduszu. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa obsługa osobista podróżnych, ani obsługa tradycyjnej poczty.

Po otrzymaniu wniosków podróżnego oraz organizatora turystyki, Fundusz ma zgodnie
z ustawą 30 dni na weryfikację informacji przesłanych przez obie strony, licząc od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to Fundusz zgodnie z ustawą ma 14 dni na dokonanie zwrotu środków na konto podróżnego. Wnioski należy składać do dnia 31 grudnia 2020 r.

W sprawach związanych ze zwrotem środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów można kontaktować się ze specjalną infolinią pod numerem 22 445 12 34 lub 22 255 23 23. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Dodatkowe informacje:
• Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dostępna jest pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1639
• Webinar z pytaniami i odpowiedziami dla przedsiębiorców – organizatorów wyjazdów, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=U8sEFpz-o_A&feature=youtu.be