TELEFONY ZAUFANIA

Summary

800 70 2222 - CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH
800 12 12 12 - DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
116 111 - TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
116 123 - TELEFON WSPARCIA EMOCJONALNEGO DLA DOROSŁYCH

plansz z telefonami zaufania