Projekt „Polska Szczęśliwych Rodzin”

Projekt „Polska Szczęśliwych Rodzin” to nowe spojrzenie na kwestie promocji polityki prorodzinnej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Radą Rodzin. Dobrze funkcjonująca i szczęśliwa rodzina, wychowująca dzieci i wypełniająca swoje funkcje społeczne, jest podstawą nie tylko osobistej satysfakcji jej członków, ale też istotnym elementem bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrostanu wspólnot lokalnych tworzących wspólnotę ogólnonarodową.

Powiat Gorzowski w roku 2020 zorganizował po raz kolejny „Kongres Kreatywna Rodzina”, dzięki któremu rodziny mogą pogłębiać swoje relacje, spędzając wspólnie czas. Działania na rzecz rodziny w roku bieżącym podejmowało także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które m.in. przeprowadziło szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. Utworzono i monitorowano grupy wsparcia dla wszystkich potrzebujących rodzin zastępczych w powiecie. Ponadto Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na Budowę Centrum Wsparcia Rodziny wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą z miejscami interwencyjnymi dla dzieci oraz ośrodkiem interwencji kryzysowej. Dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zachęcamy do dołączenia do Grupy Polska Szczęśliwych Rodzin na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin.