Uchwała nr 256/2021 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Gorzowskiego w latach 2022-2026 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Gorzowskiego na posiedzeniu w dniu 3 listopada br. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Gorzowskiego w latach 2022-2026 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Uchwała wraz z ogłoszeniem o konkursie, zaproszeniem do składania kandydatur do prac w komisji konkursowej, formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami dostępna na stronie BIP