1

Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie turystykiUnieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki