Umowa na Centrum Wsparcia Rodziny – podpisana…

Coraz bliżej nasz wyjątkowy projekt!
#Centrumwsparciarodziny z placówką opiekuńczo-wychowawczą, z miejscami interwencyjnymi dla dzieci w Mościcach.
Umowa na Centrum Wsparcia Rodziny – podpisana!
Nie byłoby to możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Już teraz można zobaczyć, jak będz
przed CWR
Po CWR
Podpisanie umowy na CWR