Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – link do uchwały

Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia – link do uchwały