Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Treść:  Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia – link do uchwały: https://bip.powiatgorzowski.pl/337/2035/Uchwala_uniewazniajaca_otwarty_konkurs_ofert_w_sferze_ochrony_i_promocji_zdrowia_w_roku_2023/