Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024