Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

image_pdfimage_print

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741);

– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji;

– są w wieku 18-65 lat;

– w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Uwaga! Potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może być również np. informacja w systemie gabinet.gov.pl.

Gdzie się zgłosić by oddać osocze?

Oddział Terenowy RCKiK
w Gorzowie Wielkopolskim
>>> tel.: 577 258 250 <<<
Telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00
>>> email: osocze_gw@rckik.zgora.pl <<<

 

 

image_pdfimage_print