Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że osoba fizyczna nie może sama usunąć wyrobów zawierających azbest. Usuwanie takich wyrobów wymaga posiadania kwalifikacji, specjalistycznego sprzętu, zezwoleń oraz zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Pracownicy profesjonalnych firm zajmujący się ww. tematyką są przeszkoleni w zakresie demontażu, transportu i składowania odpadów niebezpiecznych, posiadają odpowiedni sprzęt ochronny (np. maski i kombinezony). Samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest może grozić wystąpieniem problemów z oddychaniem, długotrwałych duszności i innych nieodwracalnych zmian zachodzących w organizmie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, ze zm.).