UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Z dniem 01 styczna 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Ww. akcie prawnym opisano m.in. sposób magazynowania odpadów, wskazano wzór etykiety umieszczanej na opakowania, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz workach, w których umieszczane są odpady niebezpieczne.

Starosta Gorzowski jednocześnie informuje, że:
– miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były magazynowane odpady, powinny spełniać odpowiednie wymagania wskazane w ww. akcie prawnym w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
– miejsca magazynowania zatrzymanych pojazdów służących do transportu odpadów, prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny spełniać wymagania wskazane w ww. akcie prawnym w terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia,
– wstępne magazynowanie odpadów, prowadzone przez dniem wejścia w życie rozporządzenia powinno spełniać wymagania wskazane w ww. akcie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Więcej informacji można przeczytać tu:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1742