V Edycja programu „MÓJ PRĄD”

PIĄTA EDYCJA PROGRAMU „MÓJ PRĄD”

W dniu 22.04.2023 r. uruchomiony została piąty nabór wniosków o dofinansowanie
w programie „Mój Prąd” (PPMP5). W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet
w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciała.
Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się
za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska