V Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego

Powiat Gorzowski to 101 sołectw, ich liderów gościliśmy na V Kongresie Sołtysów Powiatu Gorzowskiego w Leśniczówce Przyłęsko 24 marca.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. wspólnie z zaprzyjaźnionym Powiatem Marchijsko-Odrzańskim.

Zebranych powitali gospodarze: Magdalena Pędziwiatr Starosta Powiatu Gorzowskiego, Grzegorz Zapytowski Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego i Magdalena Nowak Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in:  Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, Marcin Cyganiak Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Kongres dał możliwość zdobycia nowych informacji pomocnych sołtysom w codziennej pracy, a także był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, podzielenia się problemami, a także wskazania sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w sołectwach. Podczas Kongresu nie zabrakło słów uznania za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz polskiej wsi. Wysoko oceniono ich ogromny wkład w rozwój powiatu. Podkreślano ich role liderów, społeczników i managerów działań w sołectwach. Doceniano także autorytet i zaufanie, jakim cieszą się w lokalnych społecznościach.

Zorganizowany został także konkurs wiedzy o powiecie, który zaangażował wszystkich gości, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Spotkanie zakończył miły akcent muzyczny w wykonaniu  Zbigniewa Komorowskiego, który zaśpiewał piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Funduszu Małych Projektów 
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020  w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.