V Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego

Już w najbliższy piątek w Leśniczówce Przyłęsko spotkamy się z Sołtysami z terenu Powiatu Gorzowskiego na V Kongresie Sołtysów.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wzmocnienia i rozwoju współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami, ale także do wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, administracyjnych czy gospodarczych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Funduszu Małych Projektów 
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020  w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

OLOGOWANIE euroregion