Ważne zmiany w programie „czyste powietrze”

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/wazne-zmiany-w-programie-czyste-powietrze–wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-i-podwyzszenie-progow-dochodowych).