Wideokonferencja na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej…

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej oraz potencjału przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych związanych z powodzią, w tym ewakuacji i zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności.

Bieżąca sytuacja hydrologiczna oraz roztopy wymagają monitorowania sytuacji na lubuskich rzekach. „Duże ocieplenie może wpłynąć na poziom wód w rzekach
w regionie. Roztopy, które będą w województwie dolnośląskim, mogą spowodować nagły przybór wód w naszych rzekach, w szczególności chodzi o Odrę. Musimy być przygotowani do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia powodziowego w regionie” – powiedział wojewoda, dodając że służby przeprowadziły przegląd sprzętu wykorzystywanego podczas powodzi i pozostają w gotowości.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie sprawdza stany wód w powiecie gorzowskim.