Wielkie rzeczy w powiatowej szkole

Pozytywnym przykładem działania w trudnym czasie pandemii jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą.
W celu poprawy infrastruktury Szkoły udało się wykonać szereg prac, które bezpośrednio skutkują poprawą jakości kształcenia, a także podnoszą na wyższy próg poziom bezpieczeństwa, komfort oraz warunki pracy nauczycieli i administracji. Między innymi zamontowano automatyczne, aluminiowe rolety okienne w trzech salach lekcyjnych umiejscowionych od strony południowej, co skutecznie podniosło warunki nauki w dotychczas nadmiernie nasłonecznionych salach, wykonano remont dachu, tj. wymianę poszycia dachowego w technologii papy o wysokich parametrach termicznych na łączniku hali sportowej oraz na części dachu na hali sportowej w ilości ponad 600 m2 powierzchni, wbudowano automatyczną sygnalizację pracy kotłowni gazowej, działającej w trybie „on line” poprzez informację o zaistniałej awarii w czasie rzeczywistym sygnałem SMS do obsługi kotłowni.
Ponadto, w celu ochrony przed koronawirusem nieodpłatnie pozyskano cztery automatyczne dozowniki płynu odkażającego, ok. 600 litrów płynu do dezynfekcji, ponad 1000 indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Natomiast ze środków własnych zakupiono 75 małych dozowników na mydło i płyn odkażający, 50 przyłbic, 320 masek ochronnych oraz 3700 rękawic ochronnych.
Można zatem powiedzieć, iż do nowego roku szkolnego Zespół Szkół przystępuje przygotowany, zarówno od strony technicznej jak i przeciwwirusowej.