Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw.
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Wnioski przedsiębiorców przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę: praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu: gorzow.praca.gov.pl