Wsparcie grantowe w ramach projektu FRDL: BUILDING BRIDGES – CIVIC CAPITAL IN LOCAL COMMUNITIES

Szanowni Państwo, przedstawiciele lokalnych federacji organizacji, Rad Działalności Pożytku Publicznego, pełnomocnicy ds.organizacji pozarządowych, w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, przekazujemy informację na temat możliwości uzyskania wsparcia grantowego w ramach innego projektu FRDL: BUILDING BRIDGES – CIVIC CAPITAL IN LOCAL COMMUNITIES realizowanego przez FRDL ze środków UE z Komisji Europejskiej. Zaplanowano 2 dodatkowe terminy na webinary informacyjne 6 i 12 lipca, informacja w mailu dotyczy wszystkich działań w projekcie. Intensywnie przy wszystkich kontaktach zapraszamy na Kongres Współpracy Lokalnej we wrześniu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities oferujemy:

– dofinansowanie grantów,

– wsparcie organizacji poprzez szkolenia, warsztaty

– udział w Kongresach Współpracy Lokalnej

Jesteśmy obecnie w trakcie 2 naborów wniosków na duże granty i na granty interwencyjne.
Jesienią będzie ogłoszony konkurs na granty małe.

 

Rodzaje grantów o jakie można się ubiegać w ramach Building Bridges – Civic Capital in Local Communities:

 

Rodzaj konkursu grantowego Granty interwencyjne

NABÓR OTWARTY

Granty Duże

NABÓR OTWARTY

Granty Małe
W PRZYGOTOWANIU
Nabór Nabór trwa w systemie ciągłym
wnioski można składać cały czas oceniamy co 2 miesiące, I runda na wnioski czekamy do
Nabór do 31.07.2023 Nabór będzie ogłoszony jesienią po zakończeniu konkursu na duże granty
Możliwa kwota dofinansowania 3000 – 8000 euro 20 001 – 60 000 euro 10 000 – 20 000 euro
Okres realizacji projektu 6-8 miesięcy 12-24 miesiące 6-12 miesięcy
Kto może się ubiegać Liderem i Partnerem mogą być:

1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS

2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;

3) związki stowarzyszeń

4) koła gospodyń wiejskich

działające jako stowarzyszenie

lub działające jako samodzielne

kółko rolnicze. Kwota grantu nie może przekraczać określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot.

 

Szczegóły w regulaminie konkursu

Liderem i Partnerem mogą być:

1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS

2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;

3) związki stowarzyszeń

 

Szczegóły w regulaminie konkursu

Liderem i Partnerem mogą być:

1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS

2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;

3) związki stowarzyszeń

 

Szczegóły w regulaminie konkursu już wkrótce

Obszary działań merytorycznych 4 obszary tematyczne w ramach grantu należy wybrać 2 obszary i działania, które są zdefiniowane w katalogu.

Szczegółowe informacje o katalogu działań w każdym regulaminie konkursu!!

1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.

2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.

3. Wspieranie grup docelowych.

4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Punkty strategiczne Dodatkowe punkty strategiczne otrzymają:

·         Projekty realizowane w partnerstwie pod warunkiem, że Partner ma udział w budżecie projektu i realizuje działania

·         Organizacje zarejestrowane w gminach do 50 tyś mieszkańców.  Organizacje z miejscowości większych mogą składać wnioski jedynie nie otrzymają dodatkowych punktów za miejsce rejestracji.

Dokumentacja konkursowa https://bb.frdl.pl/interwencyjne/ https://bb.frdl.pl/granty/duze-granty/ Opublikowany zostanie jesienią
Webinary informacyjne
zapisz się
6 i 12 lipca 10.00-14.30

Rejestracja https://bb.frdl.pl/webinar-informacyjny-dg/

 

11 lipca warsztaty inspiracyjne

11.00-15.00

https://bb.frdl.pl/warsztaty-inspiracyjne-b-biskup/

 

  1. Zapraszamy serdecznie na Kongres Współpracy Lokalnej 19-20 września 2023 roku w Warszawie przedstawicieli NGO i JST – udział bezpłatny, zwracamy część kosztów dojazdu i nocleg w Warszawie

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://bb.frdl.pl/krajowy-kongres-wspolpracy-lokalnej/

  1. Wspieramy NGO szkoleniami, warsztatami Szczegółowe informacje: www.bb.frdl.pl
    www.facebook.com/BB.FRDL

 Zapraszam do kontaktu: https://bb.frdl.pl/kontakt/