1

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie Wydział Budownictwa