Wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

logo minister edukacji        logo poznaj polskę       logo polski ład

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W 2023 roku Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych dla uczniów:

  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
    w Lipkach Wielkich w wysokości 5000,00 złotych,
  • Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 4912,00 złotych.

Całkowity koszt organizowanych wycieczek wynosi 12 590,00 złotych.