Wydłużenie terminów…

image_pdfimage_print

UWAGA!

Opublikowana w dniu 01.07.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany dotyczące  wydłużenie do 60 dni terminów na:

  • zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej,
  • zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju.

Termin 60 dni będzie dotyczył umów zawartych od dnia 01.07.2021 r., oraz pojazdów sprowadzonych od 01.07.2021 r.

 

Ponadto przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć:

  • osobiście przy okienku (nr B),
  • w punkcie podawczym urzędu,
  • przesyłając pocztą bądź przez paczkomat,
  • przez e-puap,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl.

image_pdfimage_print